délka model rok základ kabiny osoby Toalety cena
12.8
Lagoon 42 2022 Skiathos 4+2 8+2 4 3600 € 
11.06
Excess 11 2022 Skiathos 4+2 8+2 2 3450 € 
12.94
Lagoon 42 2022 Volos 4+2 8+2 4+1 4300 € 
11.06
Excess 11 2022 Volos 4+2 8+2 2 3300 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Skiathos 4 8 4 5200 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Skiathos 4+2 8+3 4 3600 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Skiathos 4+2 8+4 4 3600 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Skiathos 4+1 8+3 4 3930 € 
12.05
Fountaine Pajot Isla 40 2021 Volos 4+2 8+2 4 4650 € 
13.1
Bali 4.3 2020 Keramoti 4+2 8+4 4 4600 € 
13.1
Bali 4.3 2020 Skiathos 4+2 8+4 4 4600 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4 3600 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4+1 4300 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4 5570 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Skiathos 4 8 4 3900 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Volos 4+2 8+4 4+1 4500 € 
13.96
Lagoon 450 F 2020 Volos 4+2 8+4 4+1 4515 € 
13.1
Bali 4.3 2020 Volos 4+2 8+4 4 4600 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Volos 4+2 8+2 4+1 4000 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Volos 4 8+2 4 5577 € 
12.37
Bali 4.1 2020 Volos 4+1 8+1 4 4600 € 
12.1
Bali 4.1 2020 Volos 4+2 8+2 4 3900 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Skiathos 4+2 8+2 4 4260 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Volos 4+2 8+2 4 4260 € 
12.35
Bali 4.1 2019 Volos 4+2 8+2 4 5410 € 
12.12
Bali 4.1 2019 Volos 4 8+2 3 3900 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Skiathos 4+2 8+4 4+1 4200 € 
12.2
Bali 4.0 2016 Skiathos 4+2 8+2 4 3670 € 
12.2
Bali 4.0 2016 Volos 4+2 8+2 4 3670 € 
11.99
Bali 4.0 2016 Volos 4+2 8+2 4 4700 € 
11.97
Lagoon 400 S2 2016 Volos 4+2 8+4 4 3500 €