délka model rok základ kabiny osoby Toalety cena
12.8
Lagoon 42 2022 Skiathos 4+2 8+2 4 5550 € 
11.06
Excess 11 2022 Skiathos 4+2 8+2 2 4100 € 
13.99
Lagoon 46 2021 Skiathos 4 8 4 6800 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Skiathos 4+2 8+3 4 5550 € 
12.8
Lagoon 42 2021 Skiathos 4+2 8+4 4 5550 € 
11.74
Lagoon 40 2021 Skiathos 4+1 8+3 4 5010 € 
13.1
Bali 4.3 2020 Skiathos 4+2 8+4 4 5850 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4 5550 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4+1 5600 € 
12.8
Lagoon 42 2020 Skiathos 4+2 8+2 4 5570 € 
12.33
Bali Catspace 2020 Skiathos 4 8 4 4650 € 
12.37
Bali 4.1 2019 Skiathos 4+2 8+2 4 5410 € 
13.1
Bali 4.3 2017 Skiathos 4+2 8+4 4+1 5000 € 
12.2
Bali 4.0 2016 Skiathos 4+2 8+2 4 4700 €