délka model rok základ kabiny osoby Toalety cena
13.99
Lagoon 46 2020 Angra dos Reis 3+2 6+2 3 8985 €  
10.73
Dufour 360 2020 Angra dos Reis 3 6+2 1 2265 €  
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Angra dos Reis 4+2 8+2 4 5150 €  
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Angra dos Reis 4+2 8+2 4 5150 €  
11.97
Lagoon 400 S2 2015 Angra dos Reis 4+2 8+2 4 6738 €  
13.96
Lagoon 450 2013 Angra dos Reis 3+1 6+1 3 10632 €  
15.54
Lagoon 500 2010 Angra dos Reis 4+1 8+1 4+1 9713 €  
15.62
Beneteau Cyclades 50.4 2009 Angra dos Reis 4+1 8+2 4+1 3980 €  
11.71
Beneteau Cyclades 39.3 2006 Angra dos Reis 3 6 1 1550 €